Du som medarbetare kan använda dig av och rapportera genom
Visselblåsarlinjen, om du upptäcker saker som inte står rätt till och om
du inte vågar ta upp det med din chef. Det kan t.ex. röra sig om
trakasserier på arbetsplatsen eller att en annan medarbetare uppbär lön
utan att arbeta. Företeelsen ska inte röra våra kunder.

Genom Visselblåsarlinjen kan du vara anonym om du så önskar. Och kom
ihåg, är du tveksam, fråga hellre en gång för mycket än en gång för
lite!

I första hand vänder du dig till:

Din chef
Chefens chef
Visselblåsarlinjen
Visselblåsarlinjen ersätter inte din plikt som medarbetare och
verksamheters rapporteringsskyldighet enligt t.ex. Lex Sarah och Lex Maria.Kontaktinformation Visselblåsarlinjen

Telefonnummer: 070-400 13 41
E-post: info@aahemtjanst.se
Brev: LER Assistans AB, Att: Visselblåsarlinjen, Vallås Torg 18, 302 58 Halmstad.

Kontakta oss

Telefon:
0739 - 882 165

E-post:
info@lerassistans.se

Besöksadress:
LER Assistans AB
Vallås Torg 18
302 58 Halmstad