LSS
LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.

LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
3.Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Juridisk Hjälp

Du kan gå miste om mycket om du inte vet vad som gäller.
Det är inte lätt att sätta sig in i alla de lagar, regler och processer som gäller för personlig assistans.
Vår rådgivning är kostnadsfri.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Telefon:
0739 - 882 165

E-post:
info@lerassistans.se

Besöksadress:
LER Assistans AB
Vallås Torg 18
302 58 Halmstad